Mikel Antoñana Otaño

Mikel Antoñana Otaño

Lanpostua
Puesto de trabajo

Irakaslea
MatematikaAplikatuaSaila
GipuzkoakoIngeniaritza Eskola
UPV/EHU 

Professor
Applied Matematica Department
Faculty of Engineering (Gipuzkoa)
UPV/EHU University of Basque Country

orcid : http://orcid.org/0000-0002-7321-8882
Software errepositorioa  : https://github.com/mikelehu
Software repository  :https://github.com/mikelehu

Formakuntza eta ibilbidea
Formación y trayectoria

Informatikan lizentziaduna (1992) eta Informatika Ingeniaritza doktorea (2017) UPV/EHUn. 2011-2012 ikasturtean Informatika fakultateko irakaslea Konputazio Zientzien eta Adimen Artifizial Sailean. Eta 2017tik aurrera, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako irakaslea Matematika Aplikatua Sailean.

Bachelor of Computer Science (1992) and Doctorate (2017) at the UPV / EHU. 2011-2012, professor in the Department of Computer Science and Artificial Intelligence. Since 2017, professor of the School of Engineering of Gipuzkoa in the Department of Applied Mathematics.

Bokazioa / motibazioa
Vocación / motivación

Ikerkuntzan aritzeko arrazoi nagusiak bi dira:

(i) Ikerketak suposatzen duen erronka atsegin dut. Ideia berriak eta kreatibitate handia aplikatzea beharrezko da gaur egungo problema konplexuak ebazteko

(ii) Zientzian defendatzen diren baloreak (ezagutza partekatzea, elkarlana,…) egungo gizartean inoiz baino beharrezkoak direla deritzot


There are two main reasons to investigate:

(i) I like the challenge of research. It is necessary to apply new ideas and a lot of creativity to solve the current complex problems

ii) I believe that the values that are defended in science (shared knowledge, collaboration, …) are more necessary than ever in today’s society.

Ikerketa-taldea eta ikerketa-lerroak
Grupo de investigación y líneas de investigación

Gure ikerketa Konputazio Zientzia arloan kokatzen da. Zientzian eta teknologiaren arloan azaltzen diren problema matematiko gehienen ebazpenerako ezinbestekoak diren zenbakizko metodoen inplementazioak aztertu eta garatzen ditugu.

Esaterako, eguzki-sistemaren epe luzeko simulazioetarako zenbakizko metodoak garatu ditugu.

Our research is focused on studying implementations of numerical methods that are fundamental to solving most of the mathematical problems posed in science and technology.

For example, we have developed numerical methods for long-term simulations of the solar system.

Alderdi aipagarriak
Aspectos destacables

Aipagarria da, beste unibertsitateekin eta Parisko Behatokiarekin elkarlanean aurrera emandako proiektua. Ikerketan honetan, Matematika, informatika, astronomia eta fisika elkartu dira.

Parisko Behatokian, eguzki-sistemaren bilakaera ikertzen duen astronomo ezagun bat dago, Jaques Laskar. Besteak beste, eguzki-sistemaren eredu matematiko zehatzak landu ditu Laskarrek, eta, konputagailu ahaltsuetan zenbakizko metodoak erabiliz, eguzki-sistemak milioika urtean izan duen bilakaera ezagutzeko kalkuluak egin izan ditu. Kalkulu eta simulazio horiekin Laskarrek lortutako informazio astronomikoa datu geologikoekin erkatuz, jakin daiteke zer erlazio duten Lurraren orbita-aldaketek glaziazioekin eta berotzeekin, eta aurrera begira zer gerta daitekeen ere aurreikusten lagundu dezakete.

Laskarren taldeak duela sei urte egin zuen azken simulazioan 250 milioi urte egin zuen atzera eta horretarako, ordenagailuek urtebete behar izan zuten. Ikerketa honetan, eguzki-sistemaren simulaziorako erabilitako zenbakizko metodoak hobetu ditugu eta honela, aste gutxi batzuetan simulazioa egina izango duela aurreikusten dugu.

It is worth mentioning the project carried out in collaboration with other universities and the Paris Observatory where mathematicians, computer scientists, physicists and astronomers have been working together on this task

At the Paris Observatory there is a well-known astronomer, Jacques Laskar who is doing research into the evolution of the solar system. Among other things, Laskar has developed precise mathematical models of the solar system and by using numerical methods in powerful computers, he has made calculations to find out how the solar system has evolved over millions of years. When the astronomical information obtained by Laskar by means of these calculations and simulations is compared with geological data, it is possible to know how changes in the Earth’s orbit are related to glaciations and warming, and this can help to predict what could happen in the future.

The lasted simulation of solar system over 250 Myr required more than one year of computation.
In this study, we have improved the numerical methods used for the simulation of the solar system and we expect to considerably reduced the time needed to do the calculations

Etorkizunari begira…
Mirando al futuro…

Zientzia dibulgazioan sakontzea garrantzitsua iruditzen zait. Kultura zientifikoa gizartean bultzatzea beharrezkoa da gizarte askeago bat eraiki eta etorkizuneko erronka eta erabakiei arduraz erantzuteko gai izango den gizadia eratzeko.

I think it’s important to delve deeper into science outreach. Fostering scientific culture in society is necessary to build a freer society and build a humanity that will be able to respond responsibly to future challenges and decisions.