Patrick Vermander García

Patrick Vermander García

Lanpostua
Puesto de trabajo

Departamento Ingeniería de Sistemas y Automática, Escuela de Ingeniería de Bilbao.

Sistemen Ingeniaritza eta Automatika Saila,Bilboko Ingeniaritza Eskola

Formakuntza eta ibilbidea
Formación y trayectoria 

Formación

Universidad

Año

Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial

UPV/EHU

2017

Master Universitario en Tecnología Industrial

(Especialidad: Ingeniería de Control y Automatización)

UPV/EHU

2019

Estudiante de doctorado (Programa de Doctorado Ing.

De Control, Automatización y Robótica)

UPV/EHU

Presente

 

Formakuntza

Unibertsitatea

Urtea

Industria Teknologiaren Ingeniaritza Gradua

UPV/EHU

2017

Industria Ingeniaritza Masterra

(Kontrol eta Automatizazio Ingeniaritzan espezializatua)

UPV/EHU

2019

Doktoregoko ikaslea (Kontol Ingeniaritza, Automatizazioa eta Robotika Doktorego Programa)

UPV/EHU

Orain

Bokazioa / motibazioa
Vocación / motivación

La curiosidad hacia aquellas cosas que desconozco y las ganas de comprenderlas y aprenderlas es lo que me ha impulsado a entrar en el mundo de la investigación. El ámbito de la ingeniería y de automatización y control en general, es un mundo en constante cambio, lleno de incógnitas y retos por resolver. Además, la ingeniería biomédica siempre ha sido una rama por la cual he sentido especial interés, por lo que, identificar los problemas de la sociedad e intentar aportar una solución eficaz desde el ámbito de la ingeniería es lo que me llevó a inscribirme en el programa de doctorado.

Ezagutzen ez ditudan gauzekiko jakin-minak eta horiek ulertzeko eta ikasteko gogoak bultzatu nau ikerketaren munduan sartzera. Ingeniaritzaren eta, oro har, automatizazioaren eta kontrolaren esparrua etengabe aldatzen ari den mundua da, ezezagunez eta konpondu beharreko erronkez betea. Gainera, ingeniaritza biomedikoa interes berezikoa izan du beti niretzat, eta horregatik, gizartearen arazoak identifikatzea eta ingeniaritzaren arlotik irtenbide eraginkorra ematen saiatzea izan da doktorego-programan izena ematera eraman ninduena.

Ikerketa-taldea eta ikerketa-lerroak
Grupo de investigación y líneas de investigación

Investigador del Grupo de Investigación VISENS, Virtual Sensorization Research Group, reconocido por el Gobierno Vasco/Eusko Jaularitza y la UPV/EHU.   Líneas de investigación del grupo son:

  • Modelado y Control Avanzado en Robótica (Industrial, Asistencial y sanitaria)
  • Monitorización inteligente en tiempo real
  • Aplicación de técnicas inteligentes para Bioingeniería

VISENS, Virtual Sensorization Research Group, Ikerketa Taldeko ikertzailea. Talde hau, Eusko Jaurlaritzak eta UPV/EHUk aitortuta dago. Taldearen ikerketa-ildoak ondorengoak dira:

  • Roboten ereduztapena eta kontrol aurreratua (industrian eta osasun arloan)
  • Monitorizazio adimentsua denbora errealean
  • Teknika adimendunak Bioingeniaritzan aplikatzea

Alderdi aipagarriak
Aspectos destacables

El grupo de investigación VISENS es un grupo dinámico y multidisciplinar con amplia experiencia en el ámbito industrial y sanitario. Algunos datos que avalan la actividad investigadora del grupo son: 95 publicaciones en revistas indexadas JCR, más de 140 artículos en congresos nacionales e internacionales de reconocido prestigio y 9 premios en congresos nacionales e internacionales (tanto del área de Ingeniería como del Deporte). Por otro lado, se han realizado numerosas actividades de Transferencia Tecnológica a las empresas.

VISENS ikerketa-taldea, industria eta osasun arloan esperientzia handia duten diziplina anitzeko partaideez osatuta dago. Taldearen ikerketa-jarduera bermatzen duten datu batzuk honako hauek dira: 95 argitalpen JCR aldizkari indexatuetan, 140 artikulu baino gehiago ospe handiko kongresu nazionaletan eta nazioartekoetan, eta 9 sari estatuko eta nazioarteko kongresuetan (Ingeniaritza nahiz Kirol arlokoan). Aldi berean, talde honen barruan, enpresentzako transferentzia teknologikoko jarduera ugari egin dira.

Etorkizunari begira…
Mirando al futuro…

El grupo de investigación VISENS apuesta por mejorar la calidad de vida de personas con movilidad reducida y de su entorno aplicando Técnicas Avanzadas de Control, Robótica e Inteligencia Artificial.

VISENS ikerketa-taldeak mugikortasun urriko pertsonen eta haien ingurunearen bizi-kalitatea hobetzea du helburu. Horretarako, kontrola, robotika eta adimen artifizialeko teknika aurreratuak aplikatuz.