Iraia Muñoa Hoyos

Iraia Muñoa Hoyos

Oraingo lanpostua/Puesto actual

Irakasle atxikia Erizaintza I Sailean eta ikerlaria Giza Ugalketa ikerketa taldean, Medikuntza eta Erizaintza Fakultatean, UPV/EHUn.

Profesora adjunta en el Departamento de Enfermería I e Investigadora en el grupo de investigación de Reproducción Humana en la Facultad de Medicina y Enfermería, en la UPV/EHU.

Formakuntza eta ibilbidea/Formación y trayectoria

2011.urtean Bioteknologian lizentziatu nintzen Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan (UAB) eta ondoren Giza Ugalketan espezializatutako Biologia Zelularreko Masterra burutu nuen 2012. urtean UABn. Etxera bueltan, UPV/EHUko Giza Ugalketako taldean doktoretza egiten hasi nintzen, saguen enbrioi zelula ametan morfinak eragindako marka epigenetikoak identifikatzeko helburuarekin, sekuentziazio masiboko teknikak erabiliz. Tesi garaian, ikerketa egonaldi bat egin ahal izan nuen Birminghameko Unibertsitatean eta horrekin tesiaren emaitzak osatu ahal izan nituen. Azkenik, fisiologian doktore egin nintzen UPV/EHUn 2019an Ikerketa Biomedikoa doktore programaren barruan. Gaur egun, UPV/EHUko Erizaintza I Saileko irakasle atxikia naiz eta besteak beste Giza Gorputzaren Egitura eta Funtzioa eta Osasun Publikoa irakasgaietan parte hartzen dut.

Me licencié en Biotecnología en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en el año 2011 y posteriormente realicé un Máster en Biología Celular especializado en Reproducción Humana también en la UAB en el año 2012. De vuelta a casa, comencé mi doctorado en el grupo de Reproducción Humana de la UPV/EHU centrado en la identificación de las marcas epigenéticas inducidas por la morfina en las células madre embrionarias de ratón mediante el uso de las técnicas de secuenciación masiva. A lo largo del periodo de tesis pude realizar una estancia de investigación en la Universidad de Birmingham, con la que pude completar los resultados de la tesis y finalmente me doctoré en Fisiología por la UPV/EHU en el año 2019 dentro del programa de Investigación Biomédica. En la actualidad soy profesora adjunta en el departamento de Enfermería I de la UPV/EHU y colaboro en materias como Estructura y Función del Cuerpo Humano y Salud Pública entre otras.

Ikerketan aritzeko motibazioa/Mi motivación para dedicarme a la investigación

Gurasoek beti esaten didate txikitatik galdera pila bat egiten nituela egunerokotasuneko gauzen inguruan. Denborarekin eta tresnak izaten hasi nintzen heinean, ni neu ahalegintzen nintzen galdera eta jakin-min guzti horri erantzuna ematen. Haurtzaroan zehar afalorduko albistegia ikusten, laguntza bidezko ugalkortasun tekniken berri izan nuenean, oso argi izan nuen ugalkortasunaren arloan sakondu nahi nuela. Horregatik bideratu nituen nire ikasketak gai horretara eta poliki-poliki, kanpo faktoreen eragina enbrioiaren garapenean eta giza antzutasunean ikertzen duen talde batean lanean hasi nintzen. Horrela, txikitako galderei erantzuna ematen jarraitzeko aukera daukat eta baita egunetik egunera sortzen diren galdera berriei ere. Izan ere, jakin-mina ez da inoiz bukatzen!

Mis padres siempre me dicen que desde pequeña hacía un montón de preguntas sobre las cosas cotidianas. Con el tiempo y a medida que empecé a tener las herramientas suficientes, yo misma me esforzaba por dar respuesta a toda esa curiosidad y preguntas. Durante la niñez viendo el informativo a la hora de la cena, pude observar la noticia de las nuevas técnicas de reproducción asistida y desde ese momento tuve muy claro que quería profundizar en el campo de la fertilidad. Por todo eso, puse el foco de mis estudios en este tema y poco a poco empecé a trabajar en un grupo de investigación centrado en estudiar el impacto de los factores externos en el desarrollo del embrión y la esterilidad humana. De esta manera puedo seguir dando respuesta a esas preguntas de cuando era pequeña y las nuevas que van surgiendo día a día, ¡porque la curiosidad nunca acaba!

Ikerketa-taldea eta garatzen ditudan ikerketa-ildoak /Grupo y líneas de investigación que desarrollo

Gaur egun Giza Ugalkortasun ikerketa taldearen kide naiz, Fisiologiako Sailean eta Medikuntza eta Erizaintza fakultatean UPV/EHUn. Bertan, oinarrizko ikuspegi kliniko batetik, ingurumen faktoreek gametoetan eta enbrioi kalitatean izan dezaketen eragin epigenetikoa identifikatzen saiatzen gara alde batetik. Eta bestetik espermatozoideen ahalmen ugalkorra osatzen duten mekanismo molekularren fisiologia eta fisiopatologia aztertzen ditugu. Azken honen bidez antzuak diren bikoteei edo haurdun geratzeko zailtasunak dituztenei konponbide erraz bat eman ahal izatea da gure helburua, haurdun geratzeko prozesu hori erraztuz.

Actualmente pertenezco al grupo de investigación de Reproducción Humana, en el Departamento de Fisiología, en la facultad de Medicina y Enfermería de la UPV/EHU. Dentro de las líneas de investigación del grupo, tratamos de identificar desde un punto de vista básico-clínico, por un lado, el impacto epigenético de factores ambientales en los gametos y la calidad embrionaria. Y por el otro lado, estudiamos los mecanismos moleculares subyacentes a la fisiología y fisiopatología de la capacidad fértil de los espermatozoides. Nuestro objetivo es que a través de esta última línea de investigación se pueda dar una solución fácil, a las parejas que son estériles o que tienen dificultades para quedarse embarazadas, facilitando ese proceso.

Nire ikerketa-ibilbidean aipatzen dut…/En mi trayectoria investigadora destaco…

Epigenetikaren eta giza ugalkortasunaren ikerketa arloari dagokionez, nazioarteko aldizkarietan argitaratutako 13 artikulu zientifikoren egile naiz, 35 ekarpen inguru egin ditut maila nazionalean zein nazioartean antolatu diren kongresuetan eta zenbait ikerketa proiektutan ere parte hartu dut. Lan honen emaitzak ezagutzera eman ahal izateko, azken urteotan dibulgazio zientifikoko hainbat jardueratan egindako solasalditan eta hainbat komunikabidetan parte hartu dut. Gainera azken aldian, gazteen artean eta batez ere neskatoetan, STEM ikasketak sustatzeko ekintzetan ere parte hartu dut.

En relación al área de investigación de la epigenética y la fertilidad humana soy coautora de 13 artículos científicos publicados en revistas internacionales, cerca de 35 contribuciones a congresos tanto nacionales como internacionales y también participo en diversos proyectos de investigación. Para poder dar a conocer los resultados de este trabajo, en los últimos años he participado en diversas actividades de divulgación científica, como exposiciones en diferentes congresos multidisciplinares o participaciones en diversos medios de comunicación, junto con acciones para promover carreras STEM entre los jóvenes pero sobre todo centrado en las niñas.

Etorkizunari begira/Mirando al futuro

Alde batetik gustatuko litzaidake, kanpo faktoreek eta gure bizi ohiturek enbrioiaren garapen goiztiarrean duten eragina sakon aztertu eta sortu daitezkeen aldaketak identifikatu ahal izatea. Horrela eragin guzti hori ekiditeko bide berriak bilatu ahal izateko.
Beste aldetik gizakion ugaltzeko zailtasunak errazteko teknika berriak aurkitzea gustatuko litzaidake. Azken finean, ikertzean jakituria handitzeaz gain, bizitza hobetu edo erraztea ere bilatzen dugu eta horrekin jendea laguntzea.
Eta azkenik baita ere gustatuko litzaidake, urtero ditudan ikasleei nire jakin-min hau transmititzeko gaitasuna izatea, beraiengan ikertzeko gogoa sortzea eta ikerlari bihurtzeko grina izatea.

Por un lado, me gustaría poder analizar en profundidad el impacto de los factores externos y de nuestros hábitos de vida en el desarrollo temprano del embrión, para identificar los cambios que se puedan crear. De esta forma podríamos buscar nuevas vías para evitar el impacto generado.
Por otro lado, me gustaría encontrar nuevas técnicas para facilitar las dificultades de la reproducción humana. Al fin y al cabo, además de aumentar el conocimiento, al investigar también buscamos mejorar o facilitar la vida y ayudar con ello a la gente.
Y por último, también me gustaría poder transmitir esta curiosidad a mis alumnos, crear en ellos ganas de investigar y tener pasión por convertirse en investigadores.